Шрифты

http://verstka.pro/notes/nestandartnye-shrifty-v-html-font-face.html

http://www.idg.net.ua/blog/uchebnik-css/ispolzovanie-css/shrifty-podklyuchenie-web-shriftov

https://fonts.google.com/

http://fontawesome.ru/all-icons/